Plantekassen AS

B2B kunde

Privat kunde

image_2022_10_20T10_00_49_757Z

Kantstein

Betongkantstein og granittkantstein i forskjellige høyder for fortau, rabatter eller som
skille mellom bed og vei/p.plass.