Plantekassen AS

B2B kunde

Privat kunde

image_2022_10_20T10_00_49_757Z

Jord og kompost jord i Bergen og omegn

I samarbeid med Grønn Vekst AS / Norva24 Vest AS leverer vi dokumentert kvalitetsjord året rundt. Vi har lang erfaring og kan levere jord tilpasset de fleste kravspesifikasjoner og standarder.

Jordprodusent i Bergen og omegn

Grønn Vekst AS produserer miljøvennlige kvalitetsprodukter basert på organiske ressurser, og er i dag Norges største jordprodusent. Årlig leverer Grønn Vekst AS mer enn 200 000 tonn jord til entreprenørmarkedet, anleggsgartnere, kommuner og private i Norge.

Våre jordprodukter er ypperlige til større anleggsprosjekter som jordvoller så vel som til plen, blomsterbed, busker, kompost jord eller grønnsakshager i Bergen og omegn.

Kvalitet

Jordprodukter fra Grønn Vekst AS kjennetegnes av høy kvalitet, og er rike på mikroliv – nyttige organismer som gjør at plantene holder seg sunnere og får bedre tilgang på næringsstoffer. Alle våre jordprodukter er varedeklarert og registrert hos Mattilsynet.

Grønn Vekst AS er sertifisert i henhold til ISO standard NS-EN ISO 9001:2015 og 14001:2015.

Vi gir deg en levende jord – kompostjord i Bergen og omegn

Felles for alle jordprodukter fra Grønn Vekst AS er at de inneholder kompost. Dette gir jorda en rekke gode egenskaper, og det er en bærekraftig og naturlig måte å resirkulere næringsstoffer på. Vi vil alltid strebe etter å ha jord med høyest mulig andel resirkulert materiale og minst mulig torv.

Utførte prosjekter