Plantekassen AS

B2B kunde

Privat kunde

image_2022_10_20T10_00_49_757Z

Tjenester

Asfaltering Asfaltarbeid Asfalt Bergen

Asfaltering av parkeringsplasser, veier, tun etc.

Ønsker du pris for asfaltering av Deres p-plass, veier eller tun så kan vi være behjelpelig.

Vegmerking

Vi hjelper deg med vegmerking av deres p-plass etter asfaltering er utført.

Graving av grøfter, drenering, aco drain og annet arbeid

Spør oss gjerne etter tilbud ved utførelse av forskjellig type oppdrag for gravejobber.

Ferdigplen

Vi kan tilby utlegging av ferdigplen i din hage. Spør oss gjerne om pris for ditt prosjekt!

Kantstein

Betongkantstein og granittkantstein i forskjellige høyder for fortau, rabatter eller som
skille mellom bed og vei/p.plass.

Elbil lading Bergen

El-bil ladestasjon

Vi kan få montert el-bil ladestasjoner for deres borettslag og næringseiendommer inkl. graving og elektro arbeid.

Salg av jord, bark, skjellsand, singel og sand

Vi selger og leverer jord, bark, skjellsand, singel og sand i Bergen og omegn.

Gjerde

Vi kan levere og montere de fleste typer gjerder.